TITLUL PROIECTULUI: “ DEZVOLTAREA UNUI NOU SUPLIMENT FURAJER PENTRU HRANA ANIMALELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ANIMALELOR”

Acronim: ZINCOPPYEAST

NUMAR PROIECT : NR. 94 ⁄ 2017

Coordonator proiect : AVICOLA LUMINA SA

Director de proiect :Drd. Ing. VASILE BUNDUC, director AVICOLA LUMINA SA

Finantat de catre UEFISCDI – Program  PN III: Cooperare Europeană și Internațională

Denumirea Subprogramului: Subprogramul 3.5. Alte inițiative și programe europene și internaționale – Proiecte EUREKA Tradiţional, EUREKA-Cluster, Eurostars

Tip proiect: EUREKA Traditional

Link catre pagina UEFISCDI: www.uefiscdi.gov.ro

Valoarea proiectului;

De la buget: 1.500.000,00 roni

Cofinantare : 955.620,00 roni

Total  2.455.620,00 roni

Data începerii contractului RO: 03/11/2017

Data încheierii contractului RO:  03/11/2020

 Data încheierii proiectului (inclusiv perioada de raportare a efectelor economice): 03/11/2023

Componenta consortiului :

Coordonator de proiect: AVICOLA LUMINA SA . Reprezentant Legal  Drd.ing.Vasile Bunduc . Director Proiect  Drd.ing.Vasile Bunduc            

Partener 1 : PHARMACORP INNOVATION. Reprezentant Legal  Dr.ing.Diana BARBULESCU . Responsabil de proiect P1 Dr.ing.Diana BARBULESCU. 

Partener2 : AGSIRA SRL . Reprezentant Legal  Ing.NEGRILA  Radian  Nicolae . Responsabil de proiect P 2 Ing.NEGRILA  Radian
Nicolae.

Partener3 :  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA –
IBNA BALOTESTI . Reprezentant Legal  Prof. Dr. Horia GROSU. Responsabil de proiect P3 Dr. Daniela MARIN .

Partener 4: Szent István University, Dept. Appl. Chem., Faculty of Food Science (HUNGARY)–P4 . Represented by  János Tőzsér, Dr. Rector and  Ferenc Magyar Chancellor. Jókainé Dr. Zsuzsanna Szatura. 

Partener 5 : ADEXGO Kft. Represented by Tamás Tóth Dr. (Managing Director). Dr. Hajnalka Hingyi .                                                            

Contact : Ing. VASILE BUNDUC – tel:0040 241 251 050, email: vasile.bunduc@avicolalumina.ro

Rezumat proiect:

Principalul scop științific și tehnic al acestui proiect este de a obține produse inovatoare: un supliment furajer pentru hrana animalelor pentru dezvoltarea de noi retete furajere, bazat, în principal, pe un amestec intre drojdia de bere uzata din industria berii cu biomasa de drojdie umedă îmbogățită cu microelemente (zinc organic), polifenoli si vitamine si, de asemenea, un amestec intre drojdia de bere uzata, cu zinc anorganic. Testul comparativ se va face “in vivo” pe găinile ouătoare și activitatea antioxidantă va fi evaluata.Prin aceste activități, consorțiul “ZINCOPPYEAST” va contribui la o mai bună caracterizare a noilor produse și va oferi cunoștințele științifice cu privire la efectul noului produs asupra stării generale de sănătate a găinilor ouătoare și a capacității acestora de a îmbunătăți răspunsul la stres.

Valorificarea drojdiei de bere uzata va fi foarte importanta pentru mediul înconjurător, deoarece a fost considerata un deșeu. De asemenea, în acest proiect, vom determina omogenitatea, durata de depozitare și stabilitatea suplimentului pe baza de drojdie cu zinc, polifenoli, vitamine, în diferite premixuri ale găinilor ouătoare, concentrate și furaje.  În timpul producției hranei pentru pasari, sunt indeplinite cateva procedee tehnologice, ceea implică utilizarea de temperaturi ridicate (peletizare-fărâmitare igienizarea, expansiune). Se vor analiza caracteristicile organoleptice (senzoriale) ale ouălor produse de găini. Bio-ingredientele inovatoare ca noi suplimente furajere pentru noile retete de hrana pentru animale  vor fi apoi depuse ca cereri de brevet. Prin obiectivele fundamentale, proiectul va spori cooperarea tehnologică transnațională multidisciplinară între centrele de cercetare tehnologică din țări precum România și Ungaria.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Principalul obiectiv științific și tehnic al acestui proiect consta in obținerea unor produse inovatoare: un supliment furajer pentru hrana animalelor pentru retete noi, bazat în principal pe amestecul dintre drojdia de bere uzata din industria  berii și biomasa umedă de drojdie îmbogățită cu microelemente (zinc organic), polifenoli și vitamine și, de asemenea, amestecul dintre drojdia de bere uzată cu zinc anorganic. Testul comparativ se va face in vivo pe găinile ouătoare, iar activitatea antioxidantă va fi evaluată.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

– obținerea unui nou bio-ingredient pentru hrana animalelor, o biomasă de drojdii îmbogățită cu zinc organic, polifenoli prin valorificarea drojdiei de bere;

-Acest nou produs, bazat pe amestecul de drojdie de bere uzată din industria de bere cu biomasă umedă de drojdie îmbogățită cu zinc organic, vitamine și polifenoli, va conduce la un nou supliment furajer  pentru găinile ouătoare. Acesta va fi testat comparativ cu un alt supliment furajer  nou bazat pe drojdie uscată de bere uzată si zinc anorganic în noua rețetă pentru găinile ouătoare.

-Identificarea si caracterizarea efectelor  in vivo ale noului supliment furajer pentru sănătatea găinilor ouătoare.

Proiectul va investiga efectul noilor combinații, amestecurile noi între drojdia de bere uzata cu biomasa de drojdie de vin, sau cu consorțiul de drojdii (drojdie de vin și drojdie de bere, noi selectate), biomasa umedă îmbogățită cu Zn și polifenoli, pentru a produce un supliment furajer,  care va fi testat pe găinile ouatoare.

Rezultatele estimate

Prin utilizarea tehnologiilor menționate in proiect, consorțiul va dezvolta două categorii de produse:

ü  bio-ingredient/bioingrediente, care sunt considerate inovatoare pentru industria suplimentelor furajere

ü  noi rețete pentru hrana găinilor ouătoare.

 

REZULTATELE PRECONIZATE

ETAPA I. Elaborare si  proiectare  de noi bioingrediente, noi retete furajere si concepere program de nutritie.-Partial (3.11.2017-31.12.2017)

Etapa II. Elaborare si proiectare de noi bioingrediente, noi retete furajere si concepere program de nutritie.-(FINALIZARE) si Dezvoltarea de noi bioingrediente pe baza de biomasa de drojdii cu  zinc/zinc organic, polifenoli, si evaluarea experimentala a acestora ,in vivo pentru a fi  folosite ca supliment cu rol antioxidant in furajele gainilor ouatoare imbogatite in zinc, polifenoli.Diseminare rezultate – articol/prezentare la o conferinta (Partial) (1.01.2018-31.12.2018)

Etapa III Dezvoltarea de noi bioingrediente (finalizare)si validare la nivel pilot a bioingredientelor si a retetelor furajere (partial). Diseminare rezultate.Prezentare lucrare la o conferinta/articol publicat (1.01.2018-31.12.2019)

Etapa IV Validarea la nivel pilot  a bioingredientelor si a retetelor furajere (finalizare).Scale up  la nivel industrial  privind testarea noilor retete furajere  pe gaini ouatoare (1.01.2019-3.11.2020)

EFECTE ECONOMICE:

Etapa V Raportare efecte economice (4.11.2020-3.11.2021)

Etapa VI Raportare efecte economice (4.11.2021-3.11.2022)

Etapa VIII  Raportare efecte economice (4.11.2022-3.11.2023)

Etapa 1. Elaborare si proiectare de noi bioingrediente, noi retete furajere si concepere program de nutritie -Partial- Elaborare pagina web a proiectului. Diseminare informatii (3.11.2017-31.12.2017).

In etapa 1 a proiectului “ZINCOPPYEAST” s-au izolat mai mult de 30 de colonii de drojdii de vin si bere. Marea majoritate au fost testate in ceea ce priveste influenta sursei de carbon utilizata atat pentru dezvoltarea inocului cat si pentru mediul de fermentatie asupra dezvoltarii biomasei.

– a fost testata totodata si influenta zincului asupra dezvoltarii biomasei;

– a fost realizata specificatia tehnica pentru drojdia de bere in ceea ce priveste continutul in proteina si numarul total de germeni;

– obiectivul principal al acestei etape a fost de a optimiza metodele de extracție ale polifenolilor totali din reziduurile de drojdie si de a caracteriza câteva reziduuri de drojdie provenite din industria berii din punct de vedere al conținutului in polifenoli totali;

– totodata, s-au realizat noi solutii nutrionale ce utilizeaza drojdia de bere si de vin in hrana gainilor ouatoare si a fost propus un program de nutritie;

– a fost realizata pagina web a proiectului.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act 1.1 – Izolarea de tulpini de drojdii de vin si bere pentru obtinerea de noi 

bioingrediente pe baza de drojdie imbog

atita in zinc, polifenoli care se va utiliza prin valorificarea prin amestec cu drojdia uzata de bere – Partial

Act 1.2 – Elaborare program de nutritie – Partial

Act 1.3 – Elabora

re pagina WEB. Diseminare informatii.

ETAPA II. Elaborare si proiectare de noi bioingrediente, noi retete furajere si concepere program de nutritie.-(FINALIZARE) si Dezvoltarea de noi bioingrediente pe baza de biomasa de drojdii cu zinc/zinc organic, polifenoli, si evaluarea experimentala a acestora, in vivo pentru a fi folosite ca supliment cu rol antioxidant in furajele gainilor ouatoare imbogatite in zinc, polifenoli. Diseminare rezultate – articol/prezentare la o conferinta (Partial)

ACTIVITATILE ETAPEI 2

Act 2.1 – Izolarea de tulpini de drojdii de bere pentru obtinerea de noi bioingrediente pe baza de drojdie imbogatita in zinc, polifenoli care se va utiliza prin valorificare prin amestec cu drojdia uzata de bere. FINALIZARE

Act 2.2 – Elaborare program de nutritie – Finalizare

Act 2.3 – Selecția drojdiilor de vin si bere izolate si identificarea celor selectate pentru obtinerea de bioingrediente pe baza de biomasa de drojdie cu zinc, polifenoli ce utilizeaza drojdia uzata de bere si efectul asupra performantelor, starii de sanatate asupra statusului oxidativ si continutului de polifenoli la gaini Selectarea unor materii prime pentru noi formule pentru obtinerea de aditivi furajeri cu ajutorul bioingredientelor inovative pe baza de drojdie imbogatita in zinc si polifenoli. Screening bioproduse. -Stabilirea parametrilor care definesc eficacitatea noilor retete.

Act 2.4 – Optimizarea proceselor si a noilor retelor furajere la nivel pilot si Verificarea prin experimente de nutritie desfasurate a eficacitatii noilor retete optime folosite pentru obtinerea de oua imbogatite in zinc, polifenoli.Publicare

Act 2.5 – Studiul efectului bioingredientelor asupra performantelor, starii de sanatate asupra statusului oxidativ si continutului de polifenoli la gainile ouatoare-partial

 

Obiectivul principal al acestei etape a constat in izolarea si identificarea tulpinilor de drojdii prin secventiere moleculara in scopul de a obtine bioingrediente noi pe baza de drojdii imbogatite in zinc (P1)  in amestec cu drojdia uzata de bere de la (P2) obtinand produsul (ZINCOPPYEAST), acesta fiind testat in hrana gainilor ouatoare de catre coordonatorul proiectului (CO) si analizat din punct de vedere al continutului de polifenoli si al activitatii antioxidante de catre partnerul (P3).

Analizele privind continutul de zinc total, zinc organic si polifenoli a fost realizat de partenerul P4.

Prin ridicarea la scara prin optimizare s-a realizat amestecul drojdiei imbogatite in zinc cu drojdie uzata de bere obtinandu-se un continut de mg/kg drojdie Zn Organic > 65, un continut de 85 zinc total mg/kg drojdie.

-Drojdia ZINCOPPYEAST prezinta dupa amestec un continut de 250 mg/100g polifenoli total (referred to gallic acid).

-Continutul de zinc  total din furajul obtinut cu ZINCOPPYEAST a fost de 160 mg/kg drojdie Zn Total  si > 140 mg/kg drojdie Zn Organic.

-Contintul de polifenoli din furajul cu ZINCOPPYEAST a fost de 170 mg/100g

-analiza polifenolilor totali a determinat o creștere semnificativa a polifenolilor la lotul (ZINCOPPYEAST)

-Au fost realizate retete optimizate pentru hrana gainilor ouatoare

-Au fost realizate diferite retete de premixuri si concentrate de catre partenerul P5.

ETAPA III. DEZVOLTAREA DE NOI BIOINGREDIENTE (FINALIZARE) SI VALIDARE LA NIVEL PILOT A BIOINGREDIENTELOR SI A RETETELOR FURAJERE (PARTIAL) Diseminare rezultate.Prezentare lucrare la o conferinta/articol publicat (01.01.2019-31.12.2019)

Activitatile etapei 3-

Act 3.1 – Optimizarea proceselor si a noilor retelor furajere la nivel pilot si Verificarea prin experimente de nutritie desfasurate a eficacitatii noilor retete optime folosite pentru obtinerea de oua imbogatite in zinc, polifenoli. Publicare –finalizare

Act 3.2 – Studiul efectului bioingredientelor asupra performantelor si starii de sanatate asupra statusului oxidativ si continutului de polifenoli la gainile ouatoare –finalizare

Act 3.3 – Validarea bioingredientelor in scopul obtinerii de oua imbogatite in zinc organic, polifenoli. Verificarea efectului utilizarii furajelor asupra starii de sanatate a gainilor si controlul microbiologic al oualor.

Act 3.4 – Validare la nivel pilot a bioingredientelor

Act 3.5 – Studiul efectului bioingredientelor asupra performantelor, starii de sanatate asupra statusului oxidativ si continutului de polifenoli la gainile outoare. Controlul microbiologic al oualor. Partial

Act 3.6 – Validarea noilor retete furajere la nivel pilot pentru gainile ouatoare. Partial

 

Obiectivul principal al acestei etape a constat in finalizarea  optimizarii tehnologiilor in scopul de a obtine bioingrediente noi pe baza de drojdii imbogatite in zinc in amestec cu drojdia uzata de bere (ZINCOPPYEAST) si optimizarea retetelor furejere. Un alt obiectiv a fost acela de a demonstra si valida partial atat tehnologiile cat si retetele furajere (partial).

  •  CO  a realizat retete de furaje care au fost testate pe 5 loturi de cate 7000 de gaini/lot.

Rezultatele au fost diseminate atat la conferinte cat si sub forma de articol.

  • Partenerul P 1 impreuna cu Partenerul P2 au participat la obtinerea produsului Zincoppyeast. Produsul de drojdie imbogatita in zinc organic obtinut de P1 a fost mixat cu drojdia uzata de bere si uscat la scara mare pe uscator pe valturi de catre partenerul P2. Au fost livrate probe de drojdie pentru determinarea continutului de polifenoli, zinc total si zinc organic catre Partenerul P4  din Ungaria
  • Efectul procedurilor tehnologice pentru premixuri si concentrate asupra stabilității produselor pe baza de drojdie a fost analizat de catre partnerul P5din Ungaria
  • Partenerul P3 a realizat analize biochimice pentru probe de sange/fiecare lot experimental gaini. Au fost realizate diferite retete de premixuri si concentrate de catre Partnerul P5.

In concluzie s-au realizat produse pe baza de drojdii imbogatite in zinc organic si polifenoli

realizate de P1 in colaborare cu P2, care au fost luate in studiu in noi retete furjere de catre coordinator (CO).

  • In urma optimizarii procesului si al demonstrarii s-a evidentiat un continut de 78 % de zinc organic in bioingredientul pe baza de drojdii imbogatite in zinc
  • Cel mai mare continut de polifenoli a fost de 246 mg/100g gallic acid pentru bioingredientele obtinute prin fermentatii cu consortii de drojdii (vin si bere).

Amestecul Zincoppyeast a fost analizat in ceea ce priveste continutul de Zinc de catre P4 77mg/kg Zn. Acest amestec a fost luat in testare de catre CO in reteta cu 2 % Zincoppyeast.

Concentratia de polifenoli Zincopyeast 620 mg/100g gallic acid.

  • Zincoppyeast 9 a fost analizat in ceea ce priveste continutul de Zinc de catre P4; 95 mg/kg – acest amestec a fost luat in testare de catre CO in reteta furajera cu 3%  Zincoppyeast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loturi experimentale de noi retete furajere obtinute cu diferite cantitati de drojdie ZINCOPPYEAST, zinc anorganic si zinc chelat.
Loturi de oua obtinute in urma testarii

  • acumulare mai mare de Zn a fost observată la ouăle de la găinile ouătoare hrănite cu ZYNCOPPYEAST”.
  • Hrănind  găinile cu diete cu drojdie de bere uzata  amestecată cu drojdie îmbogățită cu Zn („ZINCOPPYEAST”) poate îmbunătăți calitatea ouălor printr-o creștere a conținutului de zinc. (Mihály Dernovics, Vasile Bunduc și colab., 2019).

Mihály Dernovics, Vasile Bunduc, Daniela E.Marin, Ana Maria Pertea ,Zsuzsa Jókai, Márta Üveges,Simona Ioana Marinescu, Mihaela Begea, László Abrankó, Radian Nicolae Negrila, Hajnalka Hingyi ,Iuliana Diana Bărbulescu, Study of the effect of zinc-enriched spent brewing yeast on the performance characteristics and health status of laying hens, 7th International Symposium on Metallomics, 30 June – 3 July 2019, prezentare poster Warsaw | POLAND, BOOK OF ABSTRACTS, pp 83, ISBN: 978-83-950720-0-0