VEG4EGG _ Proiect Eureka traditional Contract nr. 330E / 20.11.2013

Pe parcursul etapei a III-a s-au desfașurat urmatoarele activitați:

 • Analiza tehnico economică a rezultatelor obținute in experimentele desfașurate la nivel de microtest de catre Partenerul 1 (IBNA Balotești) si selectarea soluției nutriționale (FNS1) care a produs cele mai bune rezultate tehnice.
 • Experiment la SC Avicola SA pentru implementarea rețetei FNS1 optimizata din punct de vedere tehnic si economic. Experimentul de testare a rețetei s-a derulat timp de 8 săptămani pe un efectiv de 64 000 păsari in vârstă de 27 de săptămani, hybrid Tetra SL LL. Păsarile au fost imparțite in 2 loturi: lot martor (M)  in hala 7 (32000 găini) respectiv lotul experimental (E)  hala 8 (32000 găini). Cele doua hale experimentale fac parte din modulul nr.5  al SC Avicola Lumina SA pentru creşterea gǎinilor ouǎtoare în cuști imbunătațite tip EUROVENT 1500.
 • Determinarile de acizi grași din nutrețurile combinate (NC) administrate celor 2 loturi au arătat o creștere a concentrației de acid α-linolenic in NC E (fabricat conform rețetei FNS1) cu 71.6 % fața de NC M.  De asemenea, in NC E concentrația de  PUFA Ω 3 a fost cu 68,40% mai mare decat in NC M iar  raportul PUFA Ω 6/ PUFA Ω 3 in NC E a fost cu 48.83% mai mic decat in NC M. Avand in vedere ca există o relație de proporționalitate intre profilul PUFA Ω 3 din rație si profilul lor in galbenuțul de ou, NC E poate asigura obținerea de ouă imbogațite in PUFA Ω 3.
 • Prin folosirea NC E (imbogațit in acizi grași polinesaturați omega 3–PUFA Ω3)  s-au obținut de ouă imbogațite in PUFA Ω3. Acidul α-linolenic a avut o creștere a concentrației in gălbenușul ouălor provenite de la lotul E, cu 194,6 % fața de lotul M (figura 7).

 

concentratia de acid

Concentrația de acid α-linolenic in gălbenușul ouălor recoltate
dupa 4 săptămani de furajare cu noua rețeta

Totalul acizilor grași polinesaturați a fost cu 3.47 % mai mare la lotul E fața de lotul M, diferențele fiind semnificative (P≤ 0.05). Pentru a evidenția influența NC E asupra concentrațiilor de acizi Ω3 si Ω6 din galbenuș, a fost realizată figura de mai jos.

 

concentratia de acizi grasi

Concentrația de acizi grași polinesaturați Ω3 si Ω6 in gălbenușul ouălor
recoltate dupa 4 săptămâni  de furajare cu noua rețeta

 • Verificarea calitaților organoleptice si nutriționale ale ouălor prin analize chimice si realizarea unui studiu clinic la Institutul Național de Endocrinologie “C.I. Parhon”. Un numar de 53 de voluntari (vârsta 20-70 de ani) au intrat in studiu. O parte dintre voluntari au fost din București (38 voluntari) iar o alta parte au fost din Constanța (15 voluntari). La inrolarea in studiu voluntarii au semnat un consimțamant informat dupa care li s-a efectuat un examen clinic. S-au determinat markerii metabolismului lipidic, proteic si markeri de inflamație (proteină C reactiva si IL-6). Bilirubina si hemoleucograma se efectuează numai la inrolarea in studiu pentru a se exclude patologie hepatică sau status infecțios.
  Conform raportului preliminar elaborat de specialiștii de la Institutul Parhon, probele de sange s-au recoltat dimineața, pe nemancate, in eprubeta cu activator de cheag pentru analizele de biochimie si pe anticoagulant pentru hemoleucograma. Analizele de biochimie si hematologie s-au lucrat pe autoanalizoare, in sistem automat, cu metode standardizate. Tot in raportul preliminar se arata ca voluntarii inrolati au prezentat valori normale ale markerilor biochimici cu excepția colesterolului (valori usor mai mari la 18 persoane) si a proteinei C-reactive (marker de inflamație).
  Fiecare voluntar a primit timp de 6 săptămâni cate 6 ouă/săptămână. S-au intocmit procese verbale de predare a ouălor in fiecare săptămâna. Aceste procese au fost semnate de  persoana care a predat ouăle si voluntarul care le-a primit. La data predarii acestui raport a inceput recoltarea de sange din finalul studiului.

conc de oua

Ouă destinate voluntarilor din studiul clinic

 

 •  Verificarea efectului utilizarii furajelor asupra starii de sanatate a găinilor si controlul microbiologic al ouălor. S-au efectuat deteminări micologice si bacteriologice din materii prime furajere si cele două nutrețuri combinate și  toate valorile obținute au fost sub limitele impuse prin Norma publicată in  MO 362 bis/2003. Analizele micotoxicologie realizate pe cate 2 probe de NC Martor respective NC Experimental au arătat ca atât AFLA (totală) cat si DON-ul sunt absente. Toate aceste analize atesta ca  atat NC Martor cat si NC Experimental au avut o condiție salubră.
  Laboratorul sanitar veterinar si pentru siguranța alimentelor  Constanța din cadrul ANVSA- care recolteaza ouă, la cererea SC Avicola Lumina, nu a depistat prezența Sallmonelei la ouă in timpul derularii experimentului.
 • Diseminarea rezultatelor:

I.  Study on the efficiency of grape seed cakes used as antioxidants in layer diets enriched in polyunsaturated fatty acids, compared to vitamin E
autori: Olteanu M., Bunduc V., Panaite C., Cornescu M., Panaite T. D., Ropota M. and Mitoi M.
Lucrare trimisa la al ,,XVI European Symposium on the “Quality of Eggs and Egg Products” Nantes, May, 10-13, 2015, prezentată sub forma de poster in Secțiunea – Hen nutrition and additives (ID: 100059, Olteanu Margareta). Unul dintre coautorii lucrarii, doamna Cornescu M., este doctorand la USAMV București, Facultatea de Zootehnie, coordonator dl. prof. univ. dr. Horia Grosu
II. Study of the feeding value and antioxidant capacity of winery by-products, potential natural antioxidants for farm animal diet formulations
autori:  Margareta Olteanu, Criste Rodica Diana, Tatiana Dumitra Panaite, Mariana Ropota, Monica Mitoi, Iulia Varzaru, Arabela Elena Untea
Lucrare publicată in ARCHIVA ZOOTECHNICA, volumul 7, nr. 2, pg. 55 – 69, noiembrie 2014. Unul dintre coautorii lucrarii, doamna Iulia Varzaru, este doctorand la USAMV București, Facultatea de zootehnie, coordonator dl. prof. univ. dr. Ilie Van