VEG4EGG _ Proiect Eureka traditional Contract nr. 330E / 20.11.2013

PROIECT

Valorificarea subproduselor rezultate de la fabricarea vinului in calitate de antioxidanți naturali pentru rețetele găinilor ouătoare imbogațite in acizi grași polinesaturați

veg4egg2

Director  proiect
Ing. Vasile   BUNDUC

Noiembrie 2014

RAPORT  STIINȚIFIC SI TEHNIC – ETAPA a II -a

Evaluarea experimentală ,,in vivo” a unui subprodus de tip tescovina fermentata folosit ca aditiv antioxidant in furajele găinilor ouătoare imbogațite in acizi grasi polinesaturați.

Rezumat

Pe parcursul acestei etape au fost evaluate, experimental, efectele folosirii unor subproduse rezultate de la prepararea vinului  in calitate de antioxidanți adaugați in nutrețurile gșinilor ouătoare imbogațite in acizi grasi polinesaturați.

Activitațile tehnico stiințifice realizate au fost urmatoarele:

 • Verificarea prin experimente de nutriție desfașurate ,,in vivo” a eficacitații noilor rețete folosite pentru obținerea de ouă imbogațite in acizi grași omega -3 in condițiile folosirii VEG_GM ca antioxidant.
 • Testarea si verificarea calitaților organoleptice si nutriționale a ouălor si a pastrarii acestora in timp (timpul de raft)
 • Verificarea efectului utilizarii furajelor asupra starii de sanatate a găinilor
 • O intalnire intre Partnerii din Serbia  (P2-VINARIJA SIJACKI SME din  Novi Sad & P3- INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY din Novi Sad, Vojvodina) si P1 (IBNA Balotești, Romania)
 • Diseminarea rezultatelor obținute la 2 simpozioane științifice

Concluziile degajate in urma activitaților menționate mai sus sunt urmatoarele:

 •  S-au realizat 2 experimente pe găini ouătoare pentru a evalua eficacitatea noilor rețete, elaborate in etapa I,  in  obținerea de ouă imbogațite in acizi grași omega -3 in condițiile folosirii ca antioxidanți a unor subproduse de la prelucrarea vinului
 • Parametrii de calitate care au fost stabiliți pentru evaluarea eficacitații noilor rețete au ținut de: calitațile nutriționale ale materiilor prime furajere, cerințele nutriționale  specifice hibridului de găini; asigurarea unui raport de acizi grași polinesaturați omega6/ omega 3 cat mai aproape de valoarea unitară; folosirea unor antioxidanți eficienți pentru echilibrarea reacțiilor de oxidare/reducere din nutrețurile combinate.
 •  Ouăle reprezinta un model aproape perfect de transfer nutrițional, profilul de acizi grași din gălbenuș fiind strans legat de profilul de acizi grași din nutrețurile folosite in furajarea găinilor.
 • Prin includerea unui procent de 5% șrot de in, in rețetele tuturor loturilor experimentale din cele 2 experimente, s-a imbunatațit raportul de acizi grași polinesaturați omega6/ omega 3 fața de o rețeta convenționala (rețeta martor folosită in cele 2 experimente). In șrotul de in, raportul de acizi grași polinesaturați omega 6/omega 3 este subunitar (0,504) pe cata vreme acest raport are valoarea de  11,71  la grau,  31,88 la porumb, 11,68 la șrotul  de soia, etc.
 • Aditivii de natura vegetală propuși pentru a fi folositi ca antioxidanți (VEG_GM) au fost : tescovina uscată, tescovina fară sâmburi, turte de sâmburi de struguri si 2 tipuri de ulei din sâmburi de struguri. Antioxidanții studiati au provenit din Podgoria familiei Sijacki (Partenerul 2 , VINARIJA SIJACKI, SERBIA). Acești antioxidanți au fost caracterizați de catre partenerul 3 (P3) al proiectului,  Institute for Food Technology, Novi Sad, (Serbia).
 • Determinarea concentrației de polifenoli si a capacitații antioxidante   in cele 5 tipuri de aditivi au scos in evidența ca dintre acesti aditivi  turtele din samburi de struguri au cel mai  puternic caracter antioxidant.
 • A existat o corelația puternică intre capacitatea antioxidantă si concentrația de polifenoli (0,9734) respectiv concentrația de flavonoizi (0,995).
 • Turtele din sâmburi au fost incluse intr-una din structurile de furaj  testate in primul experimet (Experimentul nr. 1). In acest experiment, structura furajelor  loturilor experimentale (E1 si E2) s-a deosebit de aceea a lotului M prin natura antioxidanților folosiți.  La lotul  E1 premixul  a fost imbogațit in vitamina E iar  rețeta furajului lotului E2 a inclus 2 % turte de sâmburi de struguri .
 • Dintre cele 2 uleiuri analizate, unul a avut adaugată vitamina E (35 mg/ 100 ml)  fapt ce a determinat o creștere a capacitații sale antioxidante asa ca s-a hotarat  ca acest subprodus sa fie testat impreuna cu turtele de sâmburi in al doilea experiment (Experimentul nr. 2). In Experimentul nr. 2, structura de baza a furajului lotului experimental s-a deosebit de aceea a lotului M prin prezenta șrotului de in (5%), a turtei de sâmburi (1%) precum si prin includerea extractului uleios din sîmburi de struguri in proporție de 2%.
 • Datorita prezenței șrotului de soia, in toate furajele loturilor experimentale nivelul de acid α linolenic, acid polinesaturat omega 3, a fost de aproape 10 ori mai mare decat in furajul lotului M.  La aceste loturi, raportul intre acizii polinesaturați omega 6/omega 3  a fost de  5,06 (Exp. Nr 1, lotul cu 100 ppm vitamina E);  4,35 (Exp. Nr 1, lotul cu 2% turte de sâmburi); 4,67 (Exp. Nr 2, lotul cu cuplul de antioxidanți). La loturile martor, raportul intre acizii polinesaturați omega 6/omega 3  a avut valori de peste 30.
 • Determinarea parametrilor definitorii pentru capacitatea antioxidanta din furaje  a scos in evidența faptul ca pentru toți parametrii, valorile inregistrate la  loturile experimentale din ambele experimente  au fost mai mari decat la lotul M.
 • Rezultatele pentru indicele de peroxid si aciditatea grasimii au aratat ca  vitamina E , turtele de sâmburi de strugure precum si cuplul de turte și ulei de struguri au asigurat rezervarea calitaților nutriționale ale furajelor deși aceste furaje au un conținut ridicat de acizi grași polinesaturași
 • Rezultatele obținute in urma determinarilor de acizi grași din gălbenușul ouălor recoltate la sfarșitul fiecarui experiment confirma faptul ca s-au obținut ouă imbogațite in acizi grași polinesaturați   omega 3
 • Atat acidul α linolenic cat si acidul  docosahexaenoic, ambii acizi grași polinesaturați omega 3, au fost semnificativ mai mari in gălbenușul ouălor recoltate de la găinile loturilor experimentale. De remarcat ca daca in furajele loturilor experimentale acidul α linolenic a fost de aproximativ 10 ori mai mare decat in furajul lotului M, in cazul ouălor loturilor experimentale  concentrația acestui acid a fost  fost mai mare decat la M doar de  5-6 ori.
 • Avand in vedere profilul de acizi grași din gălbenușul oualor loturilor experimentale, valoarea raportului Ω6/Ω3 a fost la aceste loturi  de aproximativ 3 ori mai mic decat in ouăle loturilor martor.
 • Concentrația de polifenoli totali in gălbenușul ouălor loturilor experimentale  a fost mai mare decât in ouăe loturilor martor. Determinarea capacitați antioxidante in gălbenuș a confirmat  faptul ca exista o corelație puternică intre concentrația de polifenoli si capacitatea antioxidantă.
 • Pentru evaluarea timpului de raft, la finalul experimentului s-au recoltat randomizat: 60 de ouă (cate 20 ouă/lot) care au fost lasate la temperatura camerei  cate 14 (30 de ouă) respectiv 28  (30 de ouă)de zile; tot 60 de ouă (cate 20 ouă/lot) care au fost depozitate intr-un frigider timp de 14 (30 de ouă) respectiv 28  (30 de ouă)de zile
 • Rezultatele privind gradul de prospețime al ouălor menținute 14 zile in frigider au scos in evidența ca la lotul cu 2% turta de struguri a existat un procent de 20 % de ouă AA ceea ce nu s-a inregistrat la celelalte loturi. Printre ouăle ținute la temperatura camerei timp de 28 de zile au aparut procente mari de ouă sparte la toate  loturile experimentale
 • Rețetele folosite au avut efectul scontat de obținere a unor ouă imbogațite in acizi grași polinesaturați omega 3, mai exact a unor alimente funcționale
 • Deși concentrația de acizi grași polinesaturați a fost mai mare in furajele loturilor lotului experimentale, statusul oxidativ a fost  echilibrat atat in furaje cat si in ouă prin prezenta aditivilor de natură vegetală proveniți din industria vinului (turte de sâmburi de struguri  si cuplul de antioxidați format din turte si ulei din sâmburi).
 • Diseminarea rezultatelor s-a facut prin comunicari la:
  – al ,, II International Congress Food Technology, Quality and Safety XVI Internațional Symposium „ (Foo9dTech 2014), Novi Sad, Serbia
  -,,XIIth Internațional Symposium of Animal Biology and Nutrition”, 14 November 2014,  Balotesti, ROMANIA