VEG4EGG _ Proiect Eureka traditional Contract nr. 330E / 20.11.2013

Valorificarea subproduselor rezultate de la fabricarea vinului in calitate de antioxidanți naturali pentru rețetele găinilor ouătoare imbogațite in acizi grași polinesaturați

veg4egg2

Director proiect: Ing. Vasile   BUNDUC

Noiembrie 2014

RAPORT STIINȚIFIC SI TEHNIC – ETAPA a IV -a

Obținerea, caracterizarea si evaluarea experimentală ,,in vivo” a unor extracte din sâmburi de struguri (VEG_GSE), folosite ca aditiv antioxidant in furajele găinilor ouătoare imbogațite in acizi grași polinesaturați.   Rezumat Pe parcursul acestei etape s-a studiat prin doua experimente, desfasurate in hale experimentale, imbunatațirea calitaților nutriționale ale ouălor prin furajarea găinilor ouătoare cu nutrețuri bogate in acizi grași polinesaturați (datorită prezenței șroturilor de in respectiv camelină) si in structura carora s-au adaugat ca adivi furajeri antioxidanți: șrot din sâmburi de struguri si ulei din sâmburi de struguri. Principalele rezultate obținute sunt urmatoarele:

 • S-au desfașurat 2 experimente de nutriție desfașurate ,,in vivo”, la nivel de microtest. Fiecare experiment a avut 4 loturi (M, E1, E2, E3) de găini ouătoare TETRA. Diferențierea dintre cele două experimente a fost data de anul (2014 respectiv 2015) in care a fost obținut uleiul de sâmburi de catre parterul din Serbia
 • Aditivii furajeri antioxidanți aleși pentru experimentele desfașurate in cadrul acestui proiect au fost subproduse ale industriei vinului din Romania (șrot uscat din sâmburi de struguri) si din Serbia (extracte uleioase VEG_GSE din sâmburi de struguri din producția anului 2014 respectiv a anului 2015). In șrotul din sâmburi de struguri, capacitatea antioxidantă a fost de aproape 3 ori mai mare decât in șrotul de camelină si de 36 de ori mai mare decât in șrotul de in. De altfel, șrotul din sâmburi de struguri a avut o concentrație de polifenoli comparabilă cu aceea din oregano
 • Analizand conținutul de acid linolenic in nutrețurile combinate ale loturilor experimentale, din ambele experimente, s-a constatat ca adausul de șrot in si șrot de camelină, a determinat o creștere semnificativa a acestui acid polinesaturat (PUFA) omega 3 (Ω3) fața de nutretul combinat al lotului martor (rețeta convențională).

Concluziile rezultate dupa desfașurarea primului experiment arată că:

 •  conținutul de acizi PUFA Ω3 in cele trei nutrețuri combinate experimentale a fost mai mare decat in nutrețul lotului M cu: 580% ( E1); cu 543,75% ( E2) și cu 726,25% ( E3).
 • nutrețul combinat al lotului E2 (cu șrot din sâmburi de struguri) a avut cea mai mare concentrație de polifenoli si flavonoizi.
 • datele experimentale arată ca in cazul furajarii găinilor cu nutrețul combinat al lotului E 2 s-au obținut performanțe bioproductive comparabile cu ale lotului martor.

Concluziile trase in urma desfașurarii celui de al doile experiment arată că:

 • prezența șroturilor de in si camelină in nutrețurile combinate ale loturilor experimentale (E1, E2, E3) a determinat o creștere substanțiala a concentrației acidului alfa linolenic (ALA), acid Ω 3, in aceste nutrețuri.
 • grăsimea din cele patru nutrețuri combinate iși pastrează calitatea cel puțin 14 zile de la fabricație.
 • la fel ca in primul experiment, la găinile furajate cu nutrețul combinat al lotului E 2 s-au obținut performante bioproductive comparabile cu ale lotului martor

  Ca si concluzii generale menționam:

 • Masurătorile fizice efectuate pe ouă au scos in evidența ca valorile unitații Haugh inregistrate la ouăle loturilor experimentale au fost semnificativ (P≤0,05) mai mari decat la lotul M deși nutrețurile acestor loturi au avut o concentrație mare PUFA. Valorile unitații Haugh coroborate cu cele privind gradul de prospețime atestă că, in ambele experimente, subprodusele viniviticole folosite au acționat ca antioxidanți si astfel s-au pastrat calitațile organoleptice ale ouălor loturilor experimentale
 • De la găinile loturile experimentale s-au obținut ouă imbogațite in PUFA Ω3. Concentrațiile acizilor PUFA Ω3 in gălbenușul ouălor loturilor experimentale, in ambele experimente, le conferă acestora calitatea de aliment funcțional. Astfel, concentrația acidului alfa linolenic in gălbenușul ouălor loturilor experimentale, din ambele experimente, a fost semnificativ (P≤0,05) mai mare decat in ouăle loturilor M. De asemenea, concentrațiile acizilor docosapentaenoic si docosahexaenoic, tot acizi PUFA Ω3, au fost semnificativ (P≤0,05) mai mari in gălbenușul ouălor loturilor experimentale decât in ouăle loturilor M. Raportul intre PFUA Ω6/Ω3 a fost semnificativ (P≤0.05) mai mic in gălbenușul ouălor loturilor experimentale fața de ouăle loturilor martor.
 • Capacitatea antioxidantă a gălbenușului de ou a inregistrat creșteri in gălbenușul ouălor loturilor experimentale.
 • Cu ocazia vizitei facută in IBNA Balotești de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la data de 25 septembrie 2015, s-a prezentat un poster cu rezultatele obținute in proiectul VEG4EGG. O parte din informațiile prezentate ministrului au fost preluate de presa.