Tombola Craciunului

Regulament

kv_sarbatori_2

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Poftiti la Premii de poveste” este Societatea AGRICOLA MAGAZINE SRL BACAU, denumit in continuare ,,Organizator”, cu sediul in Bacau Calea Moldovei, nr 94, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J04/962/2013, cod unic de inregistrare RO32298992,reprezentat[ prin Irina Comanescu -Administrator
1.2. Decizia de participare la promotie conform regulilor din prezentul regulament apartine participantilor.
1.3. Nerespectarea dispozitiilor legale (in tot sau in parte) prevazute pentru organizarea loteriilor publicitare, atrage raspunderea exclusiva a organizatorului loteriei publicitare.
1.4. Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de
acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect excluderea participantului si/sau invalidarea codului de participare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei , si de a anunta pe site -ul oficial al Organizatorului,
http ://pui.agricola. ro/promotii inainte de intrarea lui in vigoare.
1.5. Campania se implementeaza direct de catre organizator.
SC Agricola Magazine SRL va proceda numai in limitele si conform instructiunilor oferite de Agricola, inclusiv in ceea ce priveste, daca este cazul, datele cu caracter personal conform legii 67712001.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania promotionala este organizata in reteaua de Magazine Agricola, in toate cele 35 de magazine in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si a normelor legale in domeniu in vigoare. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi vizualizat pe site-ul Organizatorului,
pui.agricola.ro/promotii.
Magazinele sunt enumerate si identificate dupa cum urmeaza.

Bacau

 • Magazinul 1 – STR.MIHAI VITEAZU NR.4
 • Magazinul 2 – STR. 9 MAI NR.64
 • Magazinul 4 – STR. ENERGIEI NR.34
 • Magazinul 5 – STR. REPUBLICII NR.3
 • Magazinul 6 – STR. MARASESTI NR. 98
 • Magazinul 46 -STR APRODU PURICE NR.6
 • Magazinul 8 – PIATA CENTRALA- STR.PIETEI NR. 1
 • Magazinul 10 – STR. MIORITEI NR. 14
 • Magazinul 30 – PTA NORD- STR BUCIUMULUI NR. 2A
 • Magazinul 11 – STR. VASILE ALECSANDRI NR. 39

Buhusi

 • Magazinul 43 – STR. REPUBLICII NR.21

Onesti

 • Magazinul 15 – STR. OITUZ NR.25

Targu Ocna

 • Magazinul 17 – STR. COSTACHE NEGRI G 8

Slanic Moldova

 • Magazinul 13 – PIATA SLANIC

Comanesti

 • Magazinul 18 – STR. REPUBLICII NR.23

Piatra Neamt

 • Magazinul 19 – STR. MIHAI EMINESCU C3 .
 • Magazinul 20 – BD.DECEBAL 42 .
 • Magazinul 58 – PIATA DARMANESTI, STR. ULMILOR

Roman

 • Magazinul 60 – BD. ROMAN MUSAT

Botosani

 • Magazinul 26 – STR. ANASTASIE PANU NR.1

Iasi

 • Magazinul 27 – STR. MINERVEI

Adjud

 • Magazinul 52 – STR. REPUBLICII NR. 89

Galati

 • Magazinul 74 – ANCORA

Buzau

 • Magazinul 35 – BD.UNlRll NR.8

Bucuresti

 • Magazinul 22 – STR. NICOLAE BALCESCU NR 3-5, SECTOR 1
 • Magazinul 23 – BD.AEROGARII NR.17, SECTOR 1
 • Magazinul 24 – CALEA FLOREASCA 111-113, SECTOR 1
 • Magazinul 38 – PTA 1 MAI- MODUL 10-11, SECTOR 1
 • Magazinul 81 – CALEA MOSILOR 294, SECTOR 2

Constanta

 • Magazinul 31 – PIATA BRICK
 • Magazinul 34 – PIATA UNIRII
 • Magazinul 44 – PIATA TOMIS 3

SECTIUNEA 4 . DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1. Campania promotionala se desfasoara incepand cu data de 25.11.2015 si se desfasoara pana pe 31.12.2015.
4.2. lnregistrarea in campanie in conformitate cu Sectiunea 6 de mai jos, se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 25.11.2015 si 31.12.2015. Orice inregistrare inainte de data de 25.11.2015 si dupa 31.12.2015 nu va fi luata in considerare .
Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica datele de derulare ale prezentei campanii, cu conditia ca orice modificare sa fie adusa la cunostinta publicului in mod gratuit prin publicare pe site-ul oficial al organizatorului http://pui.agricola. ro/promotii.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. Produsele participante la campanie sunt reprezentate de toata gama sortimentala comercializata in Magazinele Agricola.

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul sau cu resedinta in Romania (denumit in prezentul Regulament „participanti”), cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, care achizitioneaza in perioada mai sus mentionata produse participante la campanie.
6.2. Participantii au obligatia de a pastra bonul fiscal eliberat in Magazinele Agricola pana in momentul validarii castigului. Premiul nu se acorda in lipsa bonului fiscal, iar castigatorul va fi invalidat si se va trece la verificarea
primei rezerve extrase. ln cazul invalidarii primei rezerve extrase se va trece la verificarea celei de a doua rezerve extrase.
6.3. ln situatia in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii ,,Organizatorul” isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.
6.5. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Magazine Agricola SRL, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1. Premiile in cadrul campaniei se vor acorda dupa cum urmeaza:

 • Premiul cel mare- 3 (trei) vouchere in valoare unitara de 1.000 lei(pentru a intra in tragerea la sorti trebuie sa inregistrezi minim 3 bonuri fiscale in valoare de 50lei/fiecare in talonul de participare)
 • 3 premii constand in produse – respectiv 3 curcani lei ( pentru a intra in tragerea la sorti trebuie sa inregistrezi minim 1 bon fiscal in valoare de 50 lei in talonul de participare)
 • 10 premii constand in farfurii de colectie si 10 Pui Fericiti ( pentru a intra in tragerea la sorti trebuie sa inregistrezi minim 1 bon fiscal in valoare de 50 lei in talonul de participare)
 • 35 premii constand in cosuri cu Bunatati de la Agricola, in valoare de 50 lei fiecare ( pentru a intra in tragerea la sorti trebuie sa inregistrezi minim 1 bon fiscal in valoare de 50 lei in talonul de participare)

7.2. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 5.900 lei fara TVA, exclusiv valoarea cheltuielilor de expediere a premiilor catre castigatori.

premii

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

8.1. Pentru a participa la aceasta campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse din cadrul Magazinelor Agricola -in valoare de minim 50 lei/cumparare. Pe baza bonului fiscal de 50 lei, clientul primeste de la operatorul casei de marcat un talon de participare.
8.2. Participantii trebuie sa completeze talonul de participare inscriind citet urmatoarele informatii: nume&prenume, adresa email, nr.de telefon, orasul/localitatea si nr.codului fiscal. Ca un talon de participare sa fie
valid este obligatorie completarea tuturor campurilor stipulate in talon.
8.3. Fiecare bon fiscal de minim 50 lei poate fi inscris in campanie o singura data.
8.4.Taloanele de participare completate sunt introduse in urna special semnalizata din fiecare magazin in care se face cumparararea.
8.5. La tragerea la sorti unica nu se vor lua in considerare participantii care furnizeaza bonuri fiscale incorecte/cu sume mai mici decat minimum stipulat si participantii care se inscriu in concurs in afara perioadei campaniei.
8.6. Pentru un bon fiscal se poate completa un sigur talon de participare, fiind necesara pastrarea bonului fiscal pentru validarea castigului.
8.7.Taloanele extrase castigatoare la o tragere la sorti pentru un premiu, nu vor mai participa la urmatoarele extrageri, pentru desemnarea castigatorilor pentru restul de premii.
8.8. ln vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, participantii pot accesa regulamentul si pe site-ul companiei, https://pui.agricola.ro/promotii

SECTIUNEA 9. PREMIILE SI ACORDAREA LOR

9.1. Castigatorii premiilor din Campania promotionala se vor desemna prin tragere la sorti unica care va avea loc in dati de 07.01.2O16, ora 12, in Bacau, in Magazinul nr.1. Tragerile la sorti vor fi efectua de o comisie formata din 4 membri: 2 reprezentanti ai Magazine Agricola, 1 jurist si 1 client din magazin avand ca misiune extragerea taloanelor castigatoare din urna. Organizatorul are libertatea deplina de a stabili componeneta echipei. Comisia, dupa verificarea taloanelor extrase ca si castigatoare si confirmarea completarii conform
prezentului regulament- confirma catigatorii.
9.2.Castigatorii sunt anuntati telefonic si/sau pe mail, creatordepofta@gmail.com si pe pagina Creator de Pofta (https://www.facebook.com/creatorpofta?fref=ts).     In cadrul tragerii la sorti unice se vor extrage 1 castigator si 2 rezerve pentru fiecare premiu.
9.3. Un bon fiscal valid inscris in campanie poate castiga un singur premiu, astfel orice cod extras castigator la oricare dintre tragerile la sorti nu va mai participa la tragerile la sorti ulterioare.
9.4. ln cazul in care castigatorul unui premiu oferit prin tragere la sorti nu poate fi contactat sau refuza primirea premiului se va trece la contactarea primei rezerve extrase. ln situatia in care nici unul dintre participantii extrasi ca rezerve nu pot fi contactati, refuza primirea premiului sau nu pot oferi dovada necesara validarii, premiul nu se mai acorda. Un castigator se considera imposibil de contactat in cazul in care nu raspunde la telefonul specificat in talonul particiopare sau/si in emailul de anuntare, actionand conform instructiunilor din email in termen de 5 zile de la trimiterea emailului.
9.5. Castigatorul poate intra in posesia premiului oferit in maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii premiului castigat.
9.6. Castigatorii Premiilor oferite in aceasta Campanie nu pot pot ceda premiul unei alte persoane.
9.7. Odata ce premiul a fost inmanat, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie prevazuta in prezentul Regulament.
9.8. Predarea premiilor se va realiza pe baza actului de identitate al castigatorului si a unui proces verbal de predare-primire ce va fi incheiat intre Organizator si castigatorul premiului, cu respectarea dispozitiilor legale in materie.

SECTIUNEA 10. VALIDAREA PREMIILOR

10.1. Pentru ca un participant sa fie validat drept castigator trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a) Sa indeplineasca conditiile prevazute in sectiunea 6 a prezentului regulament;
b)Sa se inscrie in campanie urmarind pasii mecansimului descris in sectiunea 8 a prezentului Regulament;
c) Dupa primirea mesajului din partea organizatorului prin care acesta este informat ca a castigat un premiu, iar participantul trebuie sa trimita Organizatolului in termen de 5 (cinci) zile lucratoare o copie scanata dupa Bl/Cl
si bonul fiscal pentru validarea premiului.
10.2. Daca organizatorul nu primeste in termen de 5 zile lucratoare de la data expedierii primului mesaj care il informeaza pe participant asupra calitatii de castigator toate documentele solicitate, castigatorul este invalidat si premiul se reporteaza.
10.3. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau ale beneficii participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.
10.4. Premiile Campaniei vor fi expediate in termen de maxim 10 de zile lucratoare insotite de cate un proces verbal de predare-primire (semnat de reprezentantul organizatorului) pe care castigatorul trebuie sa il semneze
si sa-l returneze curierului impreuna cu bonul fiscal.
10.5. Lista castigatorilor validati (nume, prenume si premiul castigat) va fi publicata pe pagina de Facebook Creator de pofta (https://www.facebook.com/creatorpofta?fref=ts) si in site-ul o organizatorului http://pui/agricola.ro/promotii

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

11.1. Organizatorul nu este responsabil de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu este obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest regulament.
11.2. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea si viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta campanie .

SECTIUNEA 12. TAXE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa livreze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatorii in conformitate cu prevederile titlului III impozit pe venit, din Legea nr.57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care premiul acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei).
12.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltulieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la internet pentru
accesarea paginii de Facebook, alte cheltuileli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

SECTIUNEA 13. DIVERSE

13.1. Organizatorul promotiei are dreptul sa refuze onorarea premiilor sau sa pretinda returnarea lor, in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau se descopera ulterior ca participarea s-a facut fara respectarea regulilor prevazute in prezentul regulament.
13.2. In cazul oricarei fraude, neintelegeri sau dispute care poate aparea in orice moment cu privire la desfasurarea acestei promotii, Magazine Agricola SRL isi rezerva dreptul de a lua toate masurile legale oportune.

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

14.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termenul prevazut numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECTIUNEA 15. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1 . SC Agricola Magazine SRL Bacau prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date.
15.2.Prin inscrierea la campania promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de catre Magazine Agricola SRL a datelor sale cu caracter personal in scopul desemnarii castigatorilor. ln cazul prelucrarii datelor in scop de reclama,
marketing si publicitate, aceasta se face in conformitate cu dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
15.3.Prin completarea talonului fiscal la Campania promotionala, participantul declara ca este de acord cu prevederile prezentului regulament, astfel dandu-si acordul utilizarii datelor personale in baza de date Agricola international. Datele vor fi prelucrate si utilizate de companie in scopuri precum: validarea castigatorilor, atribuire de premii si indeplinirea atributiunilor fiscale ale organizatorului de promotii.
Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si au dat acordul explicit si neechivoc prin bifarea mesajului „Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in scopul efectuarii de catre SC AgricolaMagazine SRL, direct sau prin
intermediul unor terti, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile companiei, actuale sau viitoare”, dupa introducerea datelor personale.
15.4. Tuturor participantilor la Campania promotionala ,,Premii de poveste” le sunt garantate drepturile in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
15.5. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.
15.6. Conform prevederilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei.

SECTIUNEA 16. LIMITAREA RASPUNDERTI

16.1 .Organizatorul nu-si asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:
a) inscrierile in concurs inainte de 25.11.2015
b) inscrierile in concurs dupa 31.12.2015
c) pierderile sau intarzierile inscrierilor (de exemplu dar fara a se limita la defectiuni tehnice independente de vointa organizatorului).
d) Expedierea documentelor originale pentru validare la o alta adresa decat cea comunicata de organizator si nici pentru faptul ca documentele expediate se pot pierde pe drum din cauza serviciilor de posta sau curierat.
e) Inscrieri incomplete, inexacte sau incorecte.
16.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude defintiv orice participant in campanie care, comportament fraudulos , afecteaza buna desfasurarea a campaniei.

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA

17.1. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
17.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
17.3. In interesul prezentului regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
a) Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
b) Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 18. LITIGII SI FRAUDE

18.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile vor inainta litigiul spre solutionare
instantelor competente de la sediul Organizatorului.
18.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: SC Agricola Magazine SRL, Calea Moldovei nr.94, Baciu, cod postal 600352, Romania, in atentia „Departamentului Marketing”, in termen de maxim 7 zile de la data publicarii tuturor castigatorilor validati. Dupa
aceasta data organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.
18.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
18.4 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

19.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
19.2.Regulamentul Campaniei „Premii de poveste” este disponibil in mod gratuit pe site-ul Organizatorului https://pui.agricola.ro/promotii
Prezentul inscris a fost intocmit, azi data autentificirii, de notarul public Isache Dragos din cadrul „Societitii Profesionale Notariale Isache Stefan, Isache Dragos”, Intr-un singur exemplar original, semnat de toate partile in fata notarului public, care se pastreaza in arhiva biroului notarial, impreund cu un duplicat, potrivit
art.98 alin.1 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici si a activitii notariale, republicata.
Noi, partile declaram ca am primit, azi data autentificarii, 4 duplicate ale prezentului inscris, care au aceeasi forta probanta ca si exemplarul original, potrivit art.98 alin.4 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, republicata.

Organizator,
SC Agricola Magazine SRL
reprezentata prin
Administrator -Comanescu Valentina-lrina

talon