Rezumat etapa a 5-a

Pe parcursul etapei s-au realizat toate activitațile prevazute in planul de lucru. In urma desfașurarii acestor activitați s-a constatat ca:

  • In urma realizarii microexperimentului privind folosirea aditivilor furajeri bogați in carotenoizi (AFC), produși de Hofigal SA (P2) s-a constatat ca:

-avantajele obținute prin folosirea AFC-urilor : concentrație ridicată de xantofile in furaje si in ouă, culoarea gălbenușului ouălor a fost imbunatațita semnificativ (P≤0,05) la loturile experimentale fața de M

-dezavantajele rezultate de folosirea AFC-urilor in nutrețurile combinate ale găinilor au ținut de performanțele bioproductive inregistrate la unele loturi cu AFC-uri: greutatea ouălor; consumul mediu zilnic; greutatea oului.

 

  • Folosirea lucernei, intr-un microexperiment, ca sursa furajera bogată in carotenoizi, acompaniată de gluten de porumb a scos in evidentă ca:

-cel mai pigmentat gălbenuș a fost la nutrețul care a avut in structura rețetei cel mai ridicat nivel de lucernă si gluten dar la lotul de găini furajat cu acest nutreț, intensitatea la ouat si greutatea medie a ouălor au fost semnificativ (P≤0.5) mai mici decat la lotul M unde găinile au fost furajate cu un nutreț convențional

-in general, s-a observat o creștere semnificativă (P≤0.05) a concentrațiilor de luteină si zeaxantină din ouăle loturilor experimentale fată de cele ale lotului M.

-datele obținute in urma analizei ouălor recoltate in experiment, evidențiaza ca la sfarșitul experimentului s-a inregistrat o creștere a conținutului de xantofile in ouă, față de inițial, cu 549.3 % la lotul cu cel mai ridicat nivel de lucernă si gluten de porumb.

 

  • Dupa sinteză rezultatelor obținute in microteste, Coordonatorul (SC Avicola Lumina) a cerut si o analiza a costurilor de furajare in cazul unui efectiv de găini exploatate in halele sale de producție.

 

  • Partenerii proiectului au analizat datele tehnice (avantajele si dezavantajele pentru fiecare rețeta) precum si cele financiare obținute in microteste si s-a stabilit sa se proiecteze o rețeta in care aditivul vegetal bogat in caroten, folosit in rețeta nutrețului combinat testat la SC Avicola Lumina, sa fie lucernă, acompaniată de gluten de porumb pentru a controla nivelul de celuloza din NC. S-a facut un calcul al cheltuielilor de furajare pentru o rețeta cu nivele medii de lucernă si gluten de porumb in structura si s-a constatat ca folosind aceasta rețeta, cheltuielile de furajare se incadreaza in parametrii de eficiența ai SC Avicola Lumina.

 

  • Testul realizat in halele de producție ale coordonatorului s-a desfasurat timp de 6 săptămâni pe un efectiv de 19500 găini ouătoare din rasa TETRA, in varsta de 58 săptămâni. Găinile, crescute la sol, au fost imparțite in 3 loturi (M, E1 si E2), fiecare lot fiind cazat intr-o hala de producție. Efectele NC-ului cu lucernă si gluten (E1) au fost studiate comparativ cu cele obținute atunci cand găinile sunt furajate cu un NC convențional (M) sau cand in NC se adaugă un aditiv de sinteză, comercial, ca sursă de xantofile (E2). Structura de baza a tuturor NC-urilor s-a caracterizat prin 17.96% PB si 2724.31 kcal/kg EM. S-a constatat ca:

-s-au obținut ouă imbogațite in luteina si zeaxantina la nivel de productie industriala

-chiar incepand din a doua zi a experimentului, concentrația de xantofile în gălbenușul de ou a crescut semnificativ (P≤ 0.05) la loturile E1 și E2 comparativ cu M.

-concentrația de luteină si zeaxantină a crescut, de-a lungul experimentului, cu 16.11% in ouăle lotului E1, si cu 29.46% in ouăle recoltate de la lotul E2.

-a existat o corelație foarte puternică (R = 0.9226) între concentrația de xantofile din nutrețurile combinate si concentrarea lor în gălbenuș

 

  • S-au elaborat doua cereri de brevet depuse la OSIM.

 

  • Valorificarea rezultatelor s-a facut si prin:

-Diseminare prin participare la expozitii

In perioada 25.09-04.10.2015 coordonatorul proiectului SC AVICOLA LUMINA SA a participat la Pavilionul Expozitional, Ziua Recoltei, din Constanța printr-un stand, unde au fost prezentate produsele societații. In cadrul evenimentului de la Constanța s-a desfașurat si activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului OCHIOS. Au fost prezentate si imparțite un numar de 200 de flyere ce au facut referire la ouăle imbogațite in luteină si zeaxantină si rolul lor in menținerea sanatații ochiului.

-Diseminare prin presa

Un comunicat de presă privind ouăle imbogațite in luteină si zeaxantină produse la SC Avicola Lumina a aparut in ziarul DEȘTEPTAREA (http://www.desteptarea.ro/agricola )

-Diseminare prin articole si postere:

Au fost publicate o serie de articole si susținute comunicari orale/postere a caror autori sunt de toti cei trei parteneri (SC Avicola Lumina, IBNA Balotesti, SC Hofigal SA). Unele articole/comunicari au avut colective de autori de la mai mulți parteneri.

-2 articole in revista Arhiva Zootehnica (vol 18:1, 2015) revista din recunoscută in baza de date internatională (BDI): (i) Evolution of lutein and zeaxanthin concentration in the yolk of layers fed lutein; autori: Bunduc, V., Panaite, T.D., Varzaru, I., Cornescu, M.G., Panaite, C.V., Pop, M.; (ii) Influence of botanic mixes high in carotenoids (lutein and zeaxanthin) used in layer diets on the quality parameters of the eggs, autori: Panaite, T. D., Bunduc, V., Criste, R. D., Cornescu, M. G.

-1 articol de popularizare in revista de Zootehnie (vol.18, nr.2/2015): Folosirea unor subproduse ale industriei alimentare pentru imbogațirea oului de găina in luteina si zeaxantina; autori: T. D. PANAITE, I. VARZARU, R. D. CRISTE, M. OLTEANU, V. TAMAS, N. BORDEI

-1 comunicare (poster) la o conferința internaționala desfașurată in strainatate:1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), Budapest, Oct. 15–17, 2015; Characterization of new feed additives for layers enriched in lutein and zeaxanthin- prezentare Poster autori: T. D. Panaite, R. D. Criste, M. Olteanu, I. Varzaru, A. Untea, V Tamas

2 comunicari la simpozion desfașurat in tară: „ZOOTEHNIA MODERNĂ – SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ”, Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, 22- 24 octombrie 2015; (i) Effect of using raw materials rich in xanthophylls in layer diets on egg quality –prezentare orală autori: T.D. Panaite; R.D.Criste; I. Varzaru; M. Cornescu; M. Olteanu; (ii) Effect of different sources of lutein in layer diets on egg quality; prezentare POSTER; autori: Bunduc Vasile, Rodica Diana Criste , Tatiana Dumitra Panaite, Iulia Varzaru, Panaite Cristinel, Pop Mircea;