PRODUCEREA UNUI NOU SORTIMENT DE OU CU IMPACT IN MENȚINEREA SANATAȚII CONSUMATORILOR PRIN CALITATILE SALE NUTRIȚIONALE IMBUNATAȚITE PE CALE NATURALĂ

ACRONIM & Sigla proiect :
ochios
NUMĂR PROIECT : 23 DPST din 20.08.2013
Coordonator proiect : AVICOLA LUMINA SA
Director de proiect : Ing. VASILE BUNDUC, director AVICOLA LUMINA SA
Finanțat de catre : UEFISCDI – Program Inovare ( PN-II-IN-DPST-2012-1) – Subprogram: Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii

Valoarea proiectului
– totala : 3 512 763 lei din care
– de la buget: 1 400 000 lei
Durata proiectului : august 2013 – noiembrie 2015 (27 de luni)
Componenta consortiului :
• SC AVICOLA LUMINA SA- COORDONATOR (CO) – tip organizatie SACD
• INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRIȚIE ANIMALA, IBNA-Balotești- PARTENERUL 1 (P1)- tip organizație INCD
Responsabil proiect P1 : Dr. Ing. Tatiana Panaite
• SC HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA- PARTENERUL 2 (P2)- tip organizație SACD
Responsabil proiect P2 : Chimist Natalia Bordei
Contact : Ing. VASILE BUNDUC – tel:0040 241 251 050, email: vasile.bunduc@avicolalumina.ro

PROBLEMA IDENTIFICATĂ SI SOLUȚIA OFERITA PRIN PROIECT

Avand in vedere faptul ca degenerescența maculară (DM) reprezintă cauza principală a pierderii vederii de catre persoanele din tările dezvoltate, caracterizandu-se prin modificări progresive, degenerative, ireversibile ale zonei retiniene centrale (macula) si ca afectează peste 5% dintre persoanele care depasesc 65 de ani, s-a considerat de interes social, respectiv pentru prevenirea aparitiei acestei boli cercetarea unei solutii naturale pentru ameliorarea acestei probleme.
Din studiile intreprinse pana in prezent s-a ajuns la concluzia ca formă uscata a DM este receptiva la administrarea unor nutrienți de tipul vitaminelor sau mineralelor, iar carotenoizii sunt substanțe care actionează ca antioxidanti si imunostimulatori, luteina si zeaxantina fiind carotenoizii majori din macula retinei omului. Insa si galbenusul de ou, care este o matrice compusă din lipide digestibile, colesterol, trigliceride, fosfolipide, contine si xantofile (luteina si zeaxantina) dispersate in matrice alături de alti nutrienti liposolubili cum sunt vitaminele liposolubile. Matricea lipidică a galbenusului de ou constituie o sursă alimentară din care luteina si zeaxantina au o biodisponibilitate mai mare decat aceea din surse vegetale.
Proiectului urmarește obținerea la Avicola Lumina SA (IMM) de oua imbogațite natural, pe cale nutriționala, in carotenoizi (in principal luteina si zeaxantina) care pot sa ajute la prevenirea aparitiei DM, respectiv un nou sortiment de ou cu rol de aliment functional. Pentru acest tip de aliment functional exista piața de desfacere, asa cum s-a dovedit in Analiza pieței din Planul de afaceri. In Romania nu exista un brevet privind obținerea de oua imbogațite in carotenoizi, singurul brevet identificat la nivel internațional referitor la ouale imbogațite in luteina fiind obținut de Kaw et al (SUA, 2010, nr. 7758884 B2), carotenoidul din formula nutriționala fiind extras din galbenele.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obtinerea si promovarea pe piața romaneasca a unui aliment funcțional relativ ieftin si sigur, oul imbogățit in mod natural in carotenoizi (luteina si zeaxantina).
Diversificarea producției si cresterea competitivitații IMM-ului coordonator al proiectului (SC Avicola Lumina SA) pe piața oualor din Romania prin producerea unui nou sortiment de oua cu calitați nutriționale imbunatațite (imbogațit in luteină si zeaxantină) si, implicit, cu o colorație a galbenusului mai intensa, datorată celor doi pigmenți.
Valorificarea unor materii vegetale si subproduse din industria alimentară, de interes economic scazut, ca alternativă la carotenoizii de sinteză, din import, folositi in industria producătoare de furaje.
Elaborarea si testarea unor soluții nutriționale pentru pasări, inovative si integrative prin includerea unor subproduse/materiale vegetale, rezultate din industria alimentară, in furajele găinilor cu scopul de a obține oua cu calitați nutriționale menite pentru menținerea sanatații consumatorilor.
Obținerea unor alimente funcționale, oua imbogațite in luteina si zeaxantina, pe cale naturala, prin procedee si tehnologii ,,prietenoase” fața de animal, fata de siguranța consumatorilor si mediu.
Asigurarea producției de alimente sustenabile, prin cresterea impactului cunoștiințelor bazate pe cercetari științifice in obținerea unor alimente benefice pentru sanatatea umana, din perspectiva costurilor de asigurare a sanatații publice.

REZULTATELE PRECONIZATE

  • oua imbogațite in carotenoizi (in principal luteina si zeaxantina)- proprietate CO
  • producerea si comercializarea de alimente funcționale de proveniența locală- proprietate CO
  • documente tehnice si rapoarte experimentale CO, P1, P2 in funcție de partenerul care elaboreaza respectivele documente
  • metoda analitica validată pentru determinarea carotenoizilor P1
  • 2 cereri de brevete
  • articole stiințifice (minim 2);
  • documentații tehnice.

PLANUL DE LUCRU

Anul Etape Termene Rezultate/

Documente de prezentare

2013 Etapa I – Studii si documentații privind modalitațile de obținere si caracterizarea a unor aditivi furajeri vegetali bogați in carotenoizi (luteina si zeaxantina) 30/11/

2013

Studiu; Documentatie tehnica; Protocoale/Proceuri analitice; Raport de validare
2014 Etapa II – Obținerea, din furaje convenționale, a unor noi aditivi furajeri vegetali bogați in carotenoizi (AFC) 15/04/

2014

Documentatie tehnica; Fise tehnologice; Produse; Protocol experimental; Rapoarte de incercare
2014 Etapa III – Experimentarea si verificarea eficienței noilor AFC (individual sau combinați intre ei) in obținerea de oua imbogațite in carotenoizi (luteina si zeaxantina) 30/11/

2014

Fise tehnice; Raport experimental; Rapoarte de incercare; Oua imbogatite in carotenoizi; Raport de activitate;Raport analiza tehnico-economica; Postere
2015 Etapa IV – Obținerea din plante aromatice si subproduse vegetale a unor noi aditivi furajeri vegetali bogati in carotenoizi (AVC) 15/04/

2015

Documentație tehnica; Fișe tehnologice; Produse; Protocol experimental; Rapoarte de incercare
2015 Etapa V – Experimentarea si verificarea eficienței noilor AVC in obținerea de oua imbogațite in carotenoizi (luteina si zeaxantina) 30/11/

2015

Fise tehnice;

Raport experimental ; Rapoarte de incercare; Oua; Raport activitate; Raport analiza tehnico-economica; 1Brosură; 2 Cereri brevete

2016 Etapa VI – Raportarea efectelor economice obținute de catre agentul economic beneficiar ca urmare a utilizarii produsului_CO 15/12/

2016

Raport efecte economice obținute;
Documente contabile
2017 Etapa VII – Raportarea efectelor economice obținute de catre agentul economic beneficiar ca urmare a utilizarii produsului _CO 15/12/

2017

Raport efecte economice obținute;
Documente contabile
2018 Etapa VIII – Raportarea efectelor economice obținute de catre agentul economic beneficiar ca urmare a utilizarii produsului _CO 15/12/

2018

Raport efecte economice obtinute;
Documente contabile