Ochios etapa 3

Etapa III – Experimentarea si verificarea eficienței noilor AFC (individual sau combinați intre ei) in obținerea de ouă imbogațite in carotenoizi (luteina si zeaxantina)

Pe parcursul etapei s-au desfașurat urmatoarele activitați:1. Organizarea si desfașurarea, la nivel de hale de laborator a unui numar de trei  experimente. S-au realizat:

 • Studiu privind conținutul de luteină si zeaxantină din materiile prime furajere utilizate la fabricarea nutrețurilor combinate pentru găini
 • Studiul stabilitații luteinei
 • Organizarea experimentelor desfașurate in halele experimentale

2. Verificarea eficienței noilor AFC prin stabilirea, pe baza analizelor fizico chimice, a parametrilor de calitate, valorii nutriționale a ouălor si a nivelului de luteină si zeaxantină din gălbenuș. S-au realizat:

 • Determinarea parametrilor de calitate fizici, organoleptici si nutriționali ai ouălor
 • Evaluarea efectului aditivilor bogați in luteină si zeaxantină in regăsirea acestora in ou

3. Elaborarea, pe baza rezultatelor obținute la loturile din halele de laborator, a fișelor tehnice de fabricație a noilor nutrețuri combinate pentru găinile crescute in halele industriale

4. Realizarea in hale industriale a producției unui nou sortiment de ouă cu calitați nutriționale imbogațite in carotenoizi

5. Demonstrarea calitații noului sortiment de ouă pe baza analizelor fizico chimice realizate pe ouăle recoltate din halele industriale si elaborarea unui consimtămant informat pentru realizarea unui studiu clinic

6. Evaluarea eficienței tehnico-economice a rețetei cu AFC 4 si luteina, pe baza rezultatelor obținute in producție

7. Valorificarea rezultatelor obținute prin diseminare
In urma desfașurarii activitaților de mai sus s-au desprins urmatoarele concluzii:

 • Avand in vedere ca stabilitatea carotenoizilor este drastic afectata de lumină, umiditate si temperatura s-a realizat si un studiu privind stabilitatea pulberii de luteină. Menținerea pulberii de luteina la temperatura de congelare si in pungă de aluminiu a avut un efect favorabil asupra stabilitații sale. Nu s-au observat efecte negative ale luminii asupra stabilitații luteinei din pulbere.
 • Pentru a obține ouă cu o concentrație crescută in luteină, in structura de nutreț combinat au fost incluși, la loturile experimentale din primele doua experimente (Exp. 1 respectiv Exp. 2), aditivi furajeri obținuți prin selecția unor plante vegetale bogate in carotenoizi AFC 2 si AFC4). In al treilea experiment (Exp. 3)  s-a folosit impreuna cu cel mai performant aditiv si luteina pulbere.
 • In Exp. 1 atat AFC 2 (E1) cat si AFC 4 (E2) au avut efect pozitiv asupra intensitații culorii gălbenușului  care a fost a fost semnificativ (P≤ 0,05) mai mare decat la M.
 • Valoarea pentru unitatea Haugh  (Exp. 1) a fost in mod constant mai mare la loturile experimentale, chiar asigurată statistic pentru lotul E2 (cu 2% AFC 4) in cazul ouălor analizate dupa 14 zile de depozitare.
 • Ouăle recoltate in ultima saptamană experimentală din Exp 1, au avut o creștere semnificativa (P≤ 0.05) a concentrației de luteina si zeaxantină la cele doua loturi experimentale  (5.994 ppm la E2 respectiv 5.484 ppm la E1) fața de lotul M (2.219 ppm).
 • Datele privind conținutul de luteina din AFC-uri, NC-uri si gălbenușuri (Exp 1) au fost puternic  corelate. Coeficienții de regresie au fost:  0.858 intre AFC-uri si NC-uri; de 0.977 intre AFC-uri si gălbenușuri; 0.947 intre NC-uri si gălbenușuri.
 • La finalul Exp. 1 s-a tras concluzia ca cel mai eficient aditiv in asigurarea calitaților dorite pentru ou este AFC 4.
 • Conținutul cel mai ridicat de luteină si zeaxantină din nutrețurile combinate analizate (Exp. 2)  s-a inregistrat la lotul E2 cu un nivel de includere de 1 % AFC 4, urmat de lotul E1 cu 0.5 % AFC 4.
 • Si in Exp. 2, dupa cum era de așteptat, AFC 4 a influențat pozitiv culoarea gălbenușului care a fost, semnificativ (P≤0,05) mai mare la loturile experimentale fața de M. In acest experiment, unitatea  Haugh nu s-a diferențiat intre loturi pe nici una dintre seriile de ouă analizate
 • In urma determinarilor efectuate, atat la recoltarea intermediară cat si la cea finala de ouă in Exp. 2, s-au observat concentrații semnificativ (P≤ 0.05) mai mari la lotul E2 (cu 1 % AFC 4) fața de loturile M si E1. Dar si lotul E1(0,5% AFC 4) a inregistrat concentrații de luteină si zeaxantină semnificativ mai mari (P≤ 0.05) fața de lotul M.
 • Prin experimentul nr. 3 (Exp.3) s-a realizat testarea AFC 4 (1 % includere in nutrețul combinat al loturilor experimentale) in condițiile unui  adaus (0,05 respectiv 0,1 %) de luteină comercială.
 • Nutrețul combinat administrat lotului E2 (Exp. 3) a avut cea mai mare concentrație de luteină si zeaxantină (40.774 ppm), urmat de nutrețul combinat pentru lotul E1 (27.939 ppm). La lotul  E1 (1% AFC 4 +0.05% luteină) respectiv E2 (1% AFC 4+ 0.1% luteină),
 • La loturile experimentale din Exp.3, intensitatea culorii a fost semnificativ mai mare decat la lotul M chiar dupa primele 2 săptămâni. Si intre loturile experimentale a aparut o diferențiere in favoarea lotului E2 (0,1 % luteina pulbere+ 1% AFC 4).
 • Deși unitatea Haugh a fost, in valoare absolută, mai mare la loturile experimentale (Exp. 3), aceasta diferență nu a fost asigurată statistic. In ceea ce priveste gradul de prospetime, la lotul E2, pe determinarile facute pe ouăle pastrate in frigider 14 zile, a aparut un mic procent (5,56) de ouă cu grad de prospețime C.
 • Din analiza statistica a datelor din Exp. 3 privind imbogațirea ouălor in xantofile s-au observat creșteri semnificative (P≤ 0.05) ale concentrațiilor de luteină si zeaxantină la loturile experimentale (E1, E2) fată de lotul martor.  Cele mai mari concentrații de luteină si zeaxantină au fost obținute din ouăle recoltate la 14 zile de la inceperea experimentului (48.481 ± 2.8 ppm la E2 respectiv 34.472 ± 3.1ppm la E1).
 • S-a demarat, pentru testarea rețetei E2 din Exp. 3, un experiment la Coordonator (SC Avicola SA București), 5 săptămani  in  doua hale experimentale: hala 13 Modul 1, avand o capacitate de  6.773 capete (varsta 41 săptămâni respectiv hala 14 Modul 4 avand o capacitate de 6.794 capete (varsta 41 săptămâni)
 • La lotul experimental  intensitatea culorii  a avut valori de 8 pentru 44,4% dintre ouă si 9 pentru 38,9 % dintre ouă. La lotul M, cea mai intensă culoare inregistrată a fost  4 pentru 27,8 % dintre oua si 3 pentru 66,67 % dintre ouă.
 • Includerea in rațiile găinilor ouătoare din lotul experimental (testul de la Coordonator) a 1 % AFC 4 + 0.1 % luteina pulbere a determinat o crestere a concentratiilor de luteina din galbenus, cu un maxim atins dupa 14 zile de furajare (31.254 ppm).
 • Pe parcursul acestei etape au demarat  activitațile legate de realizarea unui studiu clinic, finanțat de Coordonatorul proiectului din surse proprii. In aceasta etapa s-a elaborat consimțamantul informat pe care urmeaza sa-l semneze voluntarii.
 • Calculul privind eficiența rețetei cu 1 % AFC 4 si 0,1 % luteina, pe baza rezultatelor obținute in producție, arată ca prețul pentru 1 kg nutreț combinat a crescut cu 2.9% fața de prețul calculat  pentru lotul  martor.
 • S-au efectuat diverse activitati de diseminare: 2 postere diseminate la 2 Simpozioane internaționale desfașurate in Austria respective Serbia; flyere la targul internațional ROMEXPO in perioada 29 octombrie – 2 noiembrie, INDAGRA 2014; mai multe articole de popularizare in presa locala.