Intalnire intre parteneri – din cadrul proiectului internațional EUREKA –E!8686 (Contractul 330 E / 2013)

-a avut loc la Partenerul 2 – VINARIJA SIJACKI, Svetozara Markovica 3, Banostor, Novi Sad, SERBIA, responsabil proiect General Manager: Sijacki Milan,

-cu participarea :

-Partenerului 1 – INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRIȚIE ANIMALĂ-Balotești

-Partenerului 3 – INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad, responsabil proiect P3: General manager: Dr. Jovanka Lević.

In cadrul intalnirii de lucru, s-au analizat si discutat aspecte legate de:

•    Stadiul de derulare al Proiectului, activitațile care s-au derulat până in prezent;

•    Planificarea activitaților care se vor desfașura in comun cu partenerii din Serbia in etapele din anul 2015;

•    Vizitarea Departamentului de producție de la VINARIJA SIJACKI (Partener 2), Svetozara Markovica 3, Banostor, Novi Sad;

•    Vizitarea Laboratoarelor din cadrul INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY (Partener 3) –Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad.

Untitled111

Plantația VINARIJA SIJACKI – partener 2

Untitled45

Hala de fermentație cu program pentru controlul temperaturii – partener 2

Untitled

Lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masa- partener 3

Untitled1Untitled2

Stații pilot destinate dezvoltarii de noi tehnologii si produse, testarea de materii brute, training si demonstrații – partener 3