Departamentul Avicola
Nr. 1544 din 29.05.2019

ANUNT PUBLIC ,

SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA cu sediul Bacau, Calea Moldovei nr.94, judetul Bacau, titulara a activitatii de – Crestere intensiva a pasarilor cu capacitatea de peste 40.000 de locuri, desfasurata pe amplasamentul Platoul Avicol Girleni, din loc.Girleni, judetul Bacau, prevazuta in Anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale la pct.6.6.a, anunta publicul interesat despre organizarea sedintei de dezbatere publica a documentelor de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu, care se va desfasura la sediul Primariei comunei Girleni, in data de 20.06.2019, ora 12.00.

Informatii suplimentare privind activitatea ce se supune autorizarii se pot obtine la sediul APM Bacau, str.Oituz nr.23, tel.0234 512 750, fax nr.0234 571056, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmbc.anpm.ro, reglementari.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu (Raportul de amplasament, Formularul de solicitare etc.)la sediul APM Bacau, str.Oituz nr.23, pana la data de 18.06.2019

 

DIRECTOR AVICOLA ,
ing. FLORIN APOLTAN

responsabil mediu
Bogdan Ghelbere