Anunţ public privind dezbaterea publică

SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A.Bacău, anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Modernizare ferma creștere pui carne”, propus a fi amplasat in localitatea Brad, comuna Berești Bistrița, judetul Bacău.

Tipul deciziei posibile luate de catre Agenția pentru Protectia Mediului Bacau  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.Raportul poate fi consultat la sediul APM Bacau str. Oituz, nr.23, Bacau, şi la sediul SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A., din Bacău, Calea Moldovei, nr.94,    în zilele de luni-joi, între orele 8-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet:www.apmbc.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la Primaria  Berești Bistrița,  jud.Bacău  în data de (data dezbaterii publice)., începând cu orele 13.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23, până la data de (16.12.2015).

Mentiuni:

-anunțul va fi afișat  cu numar de inregistrare la : Primaria Berești Bistrița , la sediul SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A. , si pe site-ul societatii .