ANUNT PUBLIC
(Dezbatere publica)

,, SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA BACĂU cu sediul în Bacău, Calea Moldovei, nr. 94, județul Bacău, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Instalatie de alimentare cu GPL la ferma 3 Brad si modernizarea tehnologiei de crestere a puilor de carne la 12 hale”, propus a fi amplasat in comuna Beresti Bistrita, sat Brad, judetul Bacau.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Bacau poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Bacau, str.Oituz ,nr.23, tel.0234 512750, fax. 0234 571056 si la sediul titularului din Calea Moldovei nr.94 ,Bacau, în zilele de 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum si la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro, serviciul reglementări.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei comunei Beresti Bistrita, judetul Bacau, la data de 12.12.2019 incepand cu ora 12.00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind raportul la studiul de evaluare a impactului la sediul APM Bacau din strada Oituz nr. 23 pana la data de 12.12.2019.

DIRECTOR ,
ing. FLORIN APOLTAN

intocmit
Bogdan Ghelbere