,,S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A., titular al proiectului „Extindere abator păsări,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului, nu este necesara evaluarea adecvată și nu este necesara evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacau, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacau în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau,,

 

,,S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere abator păsări,, propus a fi amplasat în municipiul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 230, județul Bacău.

 

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, municipiul Bacău şi la sediul S.C. AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A din municipiul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 94, județul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, iar vineri între orele 8-14.