,,S.C. Agricola Internațional S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Extindere abator păsări, propus a fi amplasat în municipiul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 230, județul Bacău.

Tipul deciziei posibile luate de APM Bacău poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM Bacău Bacău, str. Oituz, nr. 23, și la sediul SC Agricola International SA, din municipiul Bacau, Calea Moldovei nr. 94, municipiul Bacau, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din municipiul Bacau, str. George Bacovia 20, în data de 15.07.2020, începând cu orele 17,30, în situația în care nu sunt impuse măsuri restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, judeţul Bacău, până la data de 15.07.2020.

În situația prelungirii stării de alertă și a impunerii de măsuri restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, ședința de dezbatere publică/consultarea publicului interesat se va realiza în format electronic; publicul interesat va depune toate observațiile/comentariile pe adresa de email: office@apmbc.anpm.ro’’