,,SC.AGRICOLA INTERNATIONAL S.A., titular al proiectului ,,Extindere abator pasari,, anunta publicului interest luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: ca este necesara evaluarea impactului asupra mediului, nu este necesara evaluarea adecvata si nu este necesara evaluarea asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacau, din municipiul Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vinery, intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Publicul interest poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacau in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau,,