ANUNŢ PUBLIC

,,SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA , titular al proiectului „Instalatie de alimentare cu GPL la Ferma 3 Brad si modernizarea tehnologiei de crestere a puilor de carne la 12 hale” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau: ca necesita evaluarea impactului asupra mediului , fara evaluarea adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Bacau, din Bacau , str.Oituz nr.23 , in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

DIRECTOR ,
ing. FLORIN APOLTAN

intocmit
Bogdan Ghelbere