SC Agricola International SA titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,pentru proiectul „Alimentare cu gaze naturale Agricola International SA Bacau – Complex Avicol Brad” propus a fi amplasat in comunele Beresti Bistrita si Filipesti, satele Galbeni, Climesti,Beresti Bistrita,Brad si in extravilanul comunelor, judetul Bacau si extravilanul comunei Bahna, judetul Neamt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr.23, in zilele de luni pana joi,intre orele 8 – 16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Adresa APM dezbatere