S.C. Agricola International S.A., cu sediul social in Bacau, Calea Moldovei nr. 94, jud.Bacau, tel.0234 577600, fax 0234 516573, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bacau sub nr.J04/2214/1992, CU I 2816014, reprezentata legal prin Tatiana Cimpoesu – Vicepresedite si Gheorghe Covrig – Director economic, prin prezenta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de de mediu pentru proiectul Alimentarea cu gaze naturale Agricola lnternational S.A. – Complexului Avicol Brad, propus a fi amplasat in Comuna Beresti Bistrita cu satele Beresti Bistrita, Brad si Comuna Filipesti, cu satele Galbeni, Climesti si in extravilanul comunelor, judetele Bacau si Neamt.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, Bacau, in zilele de luni – joi, intre orele 08-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, cat si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau.