,, Agricola Internațional SA,  titulara a activitatii  de creștere păsări în Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor având o capacitate mai mare de 40000 locuri – Platou Avicol Brad – Ferma 11 și 12 ”, situate în sat Brad, comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacau, prevazută în anexa nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale la pct.6.6.a). anunta publicul interesat despre organizarea sedintei de dezbatere publică a documentelor de sustinere a solicitarii autorizatiei integrate de mediu,  în vederea reautorizării fermelor.

             Documentele pot fi consultate pe pagina de internet a titularului, la adresa www.agricola.ro și pe pagina Agenției pentru Protecția Mediului Bacau, http://apmbc.anpm.ro, secțiunea Reglementări, autorizația integrată de mediu.

                  Având în vedere starea de alertă în care sunt impuse măsuri restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, conform HG nr.35/2021, ședința de dezbatere publică/consultarea publicului interesat se va realiza în format electronic, în data de 04.10.2021 ora 12 prin centralizarea observațiilor primite; publicul interesat va depune electronic toate observațiile/comentariile pe adresa de email: office@apmbc.anpm.ro , până la data de 01.10.2021

Anunt Dezbatere Publica AIM Fermele 11 si 12 Brad

Adresa APM ref dezbatere F11&12

RAP. AMPLAS. F 11+ 12 Brad 2021

Formular solicitare